RSS

Monthly Archives: August 2012

You Are the One (Koj Yog Tus Ib)

Koj Yog Tus Ib

Here are bits and pieces of the draft of a love story I wrote some years ago and never finished. .. . Now, I’m planning to finish it off.  If you’re interested, please read it, give me feedback and comments!  Thanks (^_^)                    Remember it’s only a draft …..

—————————————————————————–

KOJ YOG TUS IB

Thaum koj nrog kuv nyob, koj hais tias

Wb txog kev sib hlub nyob zoo lis no

Tsis muaj hnub yuav khiav mus

Vim kuv yog koj tus ib

Tias hlub tus kawm haus koj lub siab haus koj lub plaws

Yog koj nyiag thaub kuv lub siab mus

Ua rau kuv tsis paub xyov yuav hais lis cas

Es, puas yog koj dag ntxias

Los yog koj lub siab hos hlub kuv tiag

Zoo lis koj thaub cog lus cia

Tias yuav hlub kuv ib leeg xwb

  Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 5, 2012 in Daily Journal, Fiction Writings